Oce 6250

המכונה מיועדת להדפסת חוברות בשחור לבן, בכריכת סיכות/הדבקה בחום (פוני).

  • הדפסה בטכנולוגית LED באיכות של 600 x 1200 dpi.
  • הדפסה על מגוון רחב של סוגי נייר, מעובי 55 גר' ועד 300 גר' ועד לגודל 32/48.8.
  • הדפסה במהירות של 250 A4 דו"צ בדקה.
  • קיפול הידוק סיכה מרובע (דמוי כריכה בחום) עד 200 עמוד (בנייר 70 גר').
  • חדות הדפסה גבוהה, וכן הדפסת אפורים בצורה מושלמת.
  • יכולת שילוב של עמודי צבע בחוברות ככריכה וכעמודי פנים.