המשימה הזו כבר הוכרזה כ"אבודה". רק בגרפצ'יק ראו בה עוד "עבודה":
אמנם מורכבת, דורשת דיוק והתגייסות של מחלקות הסטודיו ופורמט רחב
בכדי לעמוד במשימה מורכבת וייחודית זו.

שבועות ארוכים תכננו בחסידות באבוב את המעמד הייחודי.

אלא שמהר מאוד נתגלה כי המיקום המקורי בו תוכנן להתקיים המעמד – אינו מקבל את האישורים הדרושים משום שהוא צר מלהכיל את מאות ואלפי האורחים.

משכך, הוחלט להעתיק את מקום האירוע אל "אוהל" שייבנה בסמוך לביהמ"ד, אלא שלהכניס ספר תורה ללא ארון קודש – לא שייך…

כשפנו אלינו בבקשה למצוא פתרון – נטיית הלב הראשונית היתה: לא "כמעט", לא "דומה", אלא בדיוק ובקנה מידה אחד לאחד למקור.

יצאנו לצלם את ארון הקודש המקורי ממגוון זוויות צילום, את הצילומים המעובדים ערכנו לפי מפרט של מתכנן הארון המקורי, ואת מלאכת בניית ה"פאזל" של חלקי הקאפה המודפסים, הפקדנו בידי אנשי הביצוע המיומנים.

לאחר כ-4 ימי עבודה מושקעת, נותר רק לתלות את הפרוכת, ולהכניס את האורחים אל אוהל האירוע – ואת ספר התורה אל ארון הקודש הייצוגי והמרשים.

הנה כמה צילומים מתהליך העבודה בפרוייקט זה, להתרשמותכם.

כמה מילים
כל עבודה אצלינו היא משימה
החומרים שהשתמשנו
קאפה
המורכבות
יצירת העתק מושלם
למעלה