בסוכות תשבו

שישו ושמחו

מתנה לרך הנולד

ארון קודש מPCV