חיים שאל ממך

סימן טוב

הושע נא צאן קדשים

מזל טוב

ענבי הגפן

סימן טוב עם תאורה