מברוק

ברכות לראש משביר

דורון דרשה

ומשפע מצוות תפילין

מעמד סיום הש"ס

ארון הקודש

אילן אילן

כולם נקבצו

ומשפע מצוות תפילין

סימן טוב